Vés al contingut (premeu Retorn)

Formació i transferència

foto16.png

La formació i la transferència de coneixements a la societat són els altres dos pilars fonamentals, a més de la recerca, sobre els quals s'assenta l'activitat de la UMA. Els esforços s'han centrat principalment en el calibratge d'equips i en la difusió de les Bones Pràctiques Agrícoles durant la gestió dels tractaments fitosanitaris, amb especial atenció al medi ambient. En aquest sentit, la UMA té experiència dilatada des de fa anys, oferint cursos i conferències per tota la geografia espanyola. A més, la UMA està present en diferents projectes de formació i transferència d'àmbit nacional i internacional:

  • INNOSETA. La UMA lidera el projecte de transferència europeu Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the Mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation Systems. El principal objectiu és establir una xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre la protecció de cultius i l'ús sostenible de plaguicides.

  • TOPPS. El projecte TOPPS és una iniciativa d'àmbit europeu, que va nàixer al 2005, centrat en l'aplicació de les "Bones Pràctiques Agrícoles" per a l'ús i aplicació de productes fitosanitaris, contribuint a la reducció del risc de contaminació de les aigües. Està finançat per la ECPA (European Crop Protection Association, representant de la indústria europea de productes fitosanitaris) amb suport de les institucions públiques.

  • BTSF. Es un projecte de formació de la Comissió Europea, coordinat per el centre tecnològic AINIA, mitjançant la formació de les activitats de capacitació a tècnics dels Estats membre de la UE en matèria d'inspecció i calibratge dels equips de plaguicides per a ús professional, com a iniciativa per millorar la protecció en la innocuïtat dels aliments. La UMA col·labora activament en la realització d'aquests cursos.

  • Cursos de formació. La UMA ofereix cursos de formació i transferència als agricultors. En aquest sentit, la UMA té un conveni de col·laboració amb Syngenta per a la realització de cursos a nivell estatal. L'objectiu és el correcte calibratge dels equips polvoritzadors en diferents tipus de cultius perquè treballi amb el volum correcte d'aplicació. D'aquesta manera es redueixen tant els costos per a l'agricultor, en matèria de producte, com a riscos innecessaris per a l'operari i el medi ambient.

  • Cursos d'inspectors. D'acord la formació addicional exigible establerta en l'Article 8 del RD 1702/2011 per exercir adequadament les responsabilitats i funcions del Director Tècnic o d'inspector de les ITEAF, el Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, a través de la UMA, organitza des de l'any 2011 cursos de formació d’inspectors i tècnics. En 2018 està previst realitzar la sisena edició.

  • LIFE FitovidÉs un projecte LIFE, finalitzat al setembre del 2017, liderat per Neiker Tecnalia i altres institucions basques. L'objectiu es demostrar l'impacte mediambiental de la reducció del nombre d'aplicacions de productes fitosanitaris en el control de plagues en vinya. La funció de la UMA era exposar la necessitat i raons d'interès de la inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris, incloent demostracions de camp.