Projectes europeus

En l'actualitat, la UMA coordina diversos projectes d'investigació financiats per institucions europees sobre l'us i aplicació sostenible de productes fitosanitaris en diferents cultius com vinya, olivera, fruiters i hortícoles.