Comparteix:

Desenvolupament i eines

  • DOSAVIÑA

Programa per la determinació del volum òptim d'aplicació per a tractaments fitosanitaris en vinya. Basat en el mètode de recobriment òptim, el programa calcula el volum d'aplicació a partir de les característiques estructurals de la vegetació, tenint en compte el tipus de màquina i el tipus i el mode d'acció del producte a distribuir. També ajuda a calibrar els equips polvoritzadors. El programa ha estat contrastat àmpliament en explotacions comercials d'Espanya i Estats Units amb resultats satisfactoris (estalvis de fins un 40% del caldo distribuït). Per anar a la web punxa aquí.

 

  • DISC DE CALIBRACIÓ

Es tracta d'una versió basada en el conegut disc de calibratge de atomizadores dissenyat per Hardi. Actualment s'ha desenvolupat una eina amb el llenguatge Java® per ajudar al procés de calibratge de atomizadores. Aquest disc s'està distribuint actualment en els nostres cursos de formació. Per a la seva utilització existeix un tutorial penjat en internet aquí. S'està treballant en una versió digital i en un altre disc per a barres. Aquests discos han comptat amb el suport de la Comissió Europea i del projecte LIFE Fitovid.

  

  • EOS - Environmentally Optimized Sprayer

En el marc del projecte TOPPS, s'ha desenvolupat l'eina EOS (Environmentally Optimized Sprayer) que permet la classificació dels equips d'aplicació en funció del risc de contaminació mediambiental. 

 

  • Banc de distribució vertical per atomitzadors 

La UMA ha dissenyat i construït un banc per a la determinació de la distribució vertical de líquid amb polvoritzadors hidropneumàtics. Es tracta d'un banc desmuntable per a la seva utilització en el camp que permet ajustar de forma correcte l'orientació dels broquets en l'arc de pulverització, adaptant-lo a les característiques de la vegetació. El banc s'ha utilitzat en accions de transferència dutes a terme a la Universitat de Cornell (USA). Vegi més informació en els següents enllaços:

http://web.entomology.cornell.edu/landers/pestapp/documents/Patternator.pdf

http://asae.frymulti.com/abstract.asp?aid=22328&t=2