Cursos de formació

fig_102.png

L'objectius dels cursos és afavorir la transferència en temes de Bones Pràctiques Agrícoles, calibratge de polvoritzadors i l'optimització del volum d'aplicació. Realitzem cursos des del 2009 per tota la geografia espanyola i les instal·lacions de l'Agròpolis, fent exposicions teòriques i demostracions de camp per a una alta varietat de cultius i diferents tipus d'equips d'aplicació. Normalment els cursos tenen una durada de mig dia dividits en una part petita on es donen fonaments teòrics seguits d'una part pràctica en camp. També realitzem cursos d'alt nivell, de dos dies de durada, en el qual aprofundim sobre les tècniques d'aplicació i reducció de la deriva. Els cursos van dirigits a tota la cadena de persones implicades en l'ús de fitosanitaris, des d'operaris, tècnics o assessors.

A continuació, es pot descarregar el material utilitzat durant els cursos de Bones Pràctiques Agrícoles i calibració: