Projectes nacionals

En l'actualitat, la UMA coordina diversos projectes d'investigació finançats per institucions estatals i autonòmiques sobre l'ús i aplicació sostenible de productes fitosanitaris en diferents cultius com vinya, olivera, fruiters i productes hortícoles.