Comparteix:

Demostratiu Gencat

Avaluació de l’eficàcia dels tractaments fitosanitaris realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius hortícoles de port baix al Baix Llobregat

Entitat finançadora: Activitat finançada a través de l'Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

Referència: 56 30085 2019 P4

Període: De 1/7/2020 a 30/9/2022 

Coordinador del projecte: UMA-UPC 

L’activitat proposada en aquest projecte pretén demostrar que les tecnologies amb reducció de deriva es poden utilitzar en cultius hortícoles de port baix sense afectar negativament l’eficàcia dels tractaments fitosanitaris independentment de la seva naturalesa.

La zona hortícola del Baix Llobregat es defineix per un paisatge molt variat que congrega en espais molt propers parcel·les de producció convencional, parcel·les de producció ecològica, nuclis urbans o zones d’esbarjo i altres zones sensibles. Per a això es necessari dotar als usuaris d’eines per tal de poder distribuir els productes fitosanitaris de forma eficient, garantint una protecció adequada dels cultius i minimitzant els efectes de la deriva a les zones properes.

Abans de fer els assajos d’eficàcia biològica, es va fer un estudi amb diferents broquets (ventall estàndard com a referència, ventall i doble ventall antideriva) per determinar quin broquet antideriva és el més adequat. Les proves en diferents cultius (col, carxofa i coliflor) i en dos estadis vegetatius, van permetre determinar que el broquet doble ventall antideriva és el més adequat. Per fer els assajos d’eficàcia biològica es van seleccionar un número de 4 productors d’horta socis de l’ADV Horta del Baix Llobregat. A cadascun d’aquests productors se’ls va calibrar el polvoritzador i se’ls hi van proporcionar els broquets necessaris.

S’ha pogut demostrar que utilitzant broquets de baixa deriva s’han controlat les plagues de pugó i lepidòpter en cultius de carxofa, col i coliflor d’igual manera que es va fer amb broquets convencionals. Els broquets utilitzats permeten una reducció del 50% de la deriva, i el polvoritzador correctament calibrat es pot reduir fins a un 40% el volum d’aplicació.