Comparteix:

BTSF

Els cursos Better Training for Safer Food (BTSF) són una iniciativa de formació de la Comissió Europea sobre legislació alimentària i de pinsos, benestar animal i sanitat vegetal. Es tracta del major programa de formació a Europa dirigit a tots els Estats membres, al personal dels països candidats i tercers països implicats en els controls oficials en aquestes àrees. 

Dins d'aquests cursos, la UMA participa en les activitats relatives a la formació de tècnics i inspectors en matèria d'inspecció i calibratge dels equips per a tractaments fitosanitaris. Aquest curs està liderat per el centre tecnologic AINIA, coordinat amb l'Agència Executiva de Sanitat i Consum (CHAFEA), i també compta amb la consultora AETS.

En el seu conjunt, aquesta acció formativa, de dos anys de durada, consta de sis seminaris amb una mitjana de 20 assistents en cada sessió i tres dies de durada cadascun d'ells. En les anteriors edicions (2015-16 i 2017-18), 250 professionals que treballen en la inspecció pública de 35 països d'Europa van ser formats sobre el marc legislatiu de la UE en matèria d'inspecció i certificació dels equips d'aplicació de plaguicides, així com la norma ISO 16122, entre altres temes.

Els seminaris van orientats a impulsar la convivència durant diversos dies, enfortint les competències dels actors clau a les àrees de controls fitosanitaris. Promouen també l'intercanvi d'experiències i de desenvolupament de les capacitats d'inspecció de màquines polvoritzadores, fomentant la difusió de les normes i procediments establerts en la Directiva 2009/128/CE.

Cursos realitzats durant el període 2015 - 2020
• Juliol 2015: Barcelona (Espanya)
• Setembre 2015: Torino (Itàlia)
• Febrer 2016: Torino (Itàlia)
• Juny 2016: Braunsweigh (Alemanya)
• Setembre 2016: Barcelona (Espanya)
• Abril 2017: Barcelona (Espanya)
• Juliol 2017: Wageningen (Holanda)
• Octubre 2017: Montpeller (França)
• Abril 2018: Montpeller (França)
• Juliol 2018: Wageningen (Holanda)
• Octubre 2018: Barcelona (Espanya)
• Novembre 2019: Montpeller (França)
• Febrer 2020: Barcelona (Espanya)
• Maig 2020: Skierniewice (Polònia)
• Juliol 2020: Braunsweigh (Alemanya)
• Octubre 2020: Torino (Itàlia)
• Desembre 2020: Wageningen (Holanda)

 

Quan els cursos es realitzen a Espanya, s'allotgen en les instal·lacions de Agrópolis, on s'imparteixen les classes teòriques i pràctiques, amb la participació de professors i investigadors del Group of Crop Protection Technology de la Universitat de Torino, JuliusKühn-Institut (JKI) o L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).