Comparteix:

Organització de congresos

  • ISO meeting TC23/SC6 - 10-14 Juny 2019
  • AAB Dose Expression Workshop - 6-7 Novembre 2018
L'expressió de dosi per a cultius "3D" representa un dels aspectes més controvertits relacionats amb un ús adequat i optimitzat dels productes fitosanitaris. Investigadors, organismes reguladors i empreses privades han treballat en els últims anys amb l'objectiu per a trobar un mètode raonable, lògic, objectiu i harmonitzat per a expressar la quantitat de producte a aplicar en cultius com la vinya i hortícoles. Aquestes jornades van representar un pas endavant en aquest tema desafiador, combinant experiències de diferents actors i aportant possibles millores al tema.

- Presentacions

  • 6th SPISE WORKSHOP – Standardization Procedure for Inspections of Spreayers in Europe - 13-15 Septembre 2016
La 6a edició de les jornades SPISE es va centrar en aspectes importants com: la recentment publicada EN ISO 16122 harmonitzada per a la inspecció de polvoritzadors en ús, i el termini segons la Directiva de la UE 2009/128/CE - 26 de novembre de 2016 - per al compliment del mandat oficial. Va ser una oportunitat interessant per a avaluar la situació actual dels Estats membres i comprendre les dificultats oposades i les mesures necessàries per a resoldre-les. Els participants també van avaluar i discutir sobre la norma harmonitzada recentment en vigor sobre les inspeccions de polvoritzadors utilitzats en hivernacles (ISO EN 16122-4). Més informació.
  • AAB IAPA 2016. International advances in pesticide application - 13-15 Gener 2016
Aquest esdeveniment internacional va brindar l'oportunitat de discutir temes relacionats amb l'aplicació de plaguicides (i bioplaguicidas). Van participar tant investigadors com representants de la indústria i autoritats reguladores.. Més informació.
  • AAB Workshop on Developments in hand-held application techniques - 28-29 Octubre 2014
L'aplicació de plaguicides i biocides amb equips manuals i portàtils sovint es passa per alt en favor d'equips més grans i aparentment més sofisticats. Aquestes jornades van oferir una plataforma per a la discussió i demostració d'equips i tècniques que sobretot s'utilitzen en horticultura (dins i fora d'hivernacle).