Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes finalitzats

Millora de les tècniques d'aplicació en vinya

Des de l'any 2002, l'equip de treball de la UMA forma part d'un grup més ampli d'investigació en el que hi participen el Departament d'Enginyeria Agroforestal (EAGROF) de la Universitat de Lleida, el Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària (DIRAC) de la Universitat Politècnica de València, el Centre de Mecanització Agrària de la Generalitat de Catalunya (CMA) i l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA). Aquest grup multidisciplinar treballa en la millora de les aplicacions de fitosanitaris en cultius arboris, sent l'especialitat de la UMA les aplicacions en vinyers

Entre els resultats més interessants d'aquests projectes destaquen el disseny i construcció d'un equip d'aplicació variable de fitosanitaris per a vinya i el desenvolupament de DOSAVIÑA, programari per a la determinació del volum òptim d'aplicació de fitosanitaris en vinya.

L'activitat investigadora es concreta en diversos projectes d'investigació dins del marc de R+D+I del Ministerio de Economía (MINECO):

  • AgVANCE (2015-2017). El projecte va consistir en el disseny i avaluació d'eines de base fotònica per a la gestió agronómica i l'ús de productes fitosanitaris sostenible en cultius arboris en el marc de l'agricultura de precisió. Això incloïa el desenvolupament i posada a punt d'una metodologia per a la quantificació de la deriva potencial dels atomizadores, assajos de camp per a la quantificació de la deriva i la determinació de la relació entre les característiques de la vegetació i les recomanacions de dosis/volum en vinya.
  • SAFESPRAY (2011-2014). Es van estudiar estratègies integrals per a una utilització de fitosanitaris segura per mitjà d'una polvorització de precisió i monitoratge de la deriva en viticultura. Es van investigar mètodes i tecnologies per garantir una aplicació de plaguicides respectuosa amb la salut i el medi ambient, amb la finalitat d'assegurar una producció d'aliments de qualitat.
  • OPTIDOSA (2007-2010). Projecte de reducció de l'ús de productes fitosanitaris i optimització de la dosi en tractaments mecanitzats de vinyes. Els objectius eren adequar el volum d'aplicació en cultius arboris mitjançant l'obtenció de models d'expressió de dosi i eines de presa de decisions que els expliquin. També es va treballar en la limitació de la contaminació provocada pels tractaments fitosanitaris, amb especial atenció a la contaminació de l'aigua per efecte de la deriva.
  • PULVEXACT (2002-2005). Implementació d'un sistema de decisió per a l'ajust de la dosi del producte fitosanitari en plantacions de vinyers sobre la base de les característiques de la plantació. En aquest projecte es van estudiar sistemes per parametritzar la vegetació, es van provar diferents volums d'aplicació de fitosanitaris i es van dissenyar prototips per a l'execució d'aplicacions mes precises. 

proyectosmicin.png


Avaluació d'un nou sistema de control de tractaments en atomitzadors

Pulverizadores Fede ha desenvolupat el projecte H3O en el marc d'Instrument Pime Horitzó 2020, el qual compta amb el suport de la Unió Europea, organisme que va seleccionar la tecnologia H3O per afrontar el repte “Producció i processament d'aliments de manera eficient i eco-innovadora”. El projecte H3O s'està desenvolupant en col·laboració amb la UMA, per a l'avaluació d'aquesta tecnologia en fruiteres i vinyers, i el IVIA per a la recerca en cítrics.

Aquest projecte va desenvolupar un sistema electrònic intel·ligent de control d'un equip atomitzador per millorar l'eficiència en els tractaments, mitjançant la reducció de costos de productes i combustible, i la correcta realització dels mateixos, repercutint positivament en el medi ambient

foto11.png


 

Avaluació de les tècniques d’aplicació de plaguicides amb equips de barra en horticultura

 

Amb la participació de l’ADV horta del Baix Llobregat, i la col·laboració de Lechler, s'està analitzant les pràctiques d’aplicació de productes fitosanitaris amb equips polvoritzadors de barres en horticultura. Per aixó, s'estan comparant diferents tipologies de broquets (ventall, doble ventall asimètric, cònic...) en diferents volums d’aplicació fixant com a referència, i per tant, la realitzada pel agricultors de la zona.

 

foto9.png

 

Estudi de la deriva i caracterització de la vegetació en olivar

La UMA ha participat en el projecte estatal MECAOLIVAR, liderat pel Centro de Mecanización, Tecnología Rural y del Olivar (CEMTRO) de la Universidad de Córdoba, creat per al desenvolupament de prototips que millorin la tecnificació i rendibilitat econòmica del olivar, a causa de la contínua pèrdua de renda que està sofrint. De manera específica, la UMA ha treballat en l'avaluació de la deriva provocada pels equips d'aplicació agroquímicos. Per a això ha realitzat assajos de quantificació de la deriva mitjançant la norma ISO 22866. També s'ha utilitzat tecnologia LIDAR per a la caracterització dels diferents tipus de olivar.

foto12.png

 

Aplicació de fitosanitaris en hivernacles

S'ha dut a terme un projecte d'investigació per a la millora en el procés d'aplicació de fitosanitaris en cultius hortícoles en hivernacles. El principal objectiu era millorar l’eficiència del procés adaptant la polvorització a la vegetació a través de l'assistència d’aire a un carretó, amb barres verticals arrossegat manualment, i el desenvolupament d'un mètode per a la caracterització de la vegetació. Posteriorment, s'han realitzat simulacions, mitjançant dinàmica de fluids computacional, per a la caracterització de la sortida d'aire dels carretons.

foto13.png

 

Assajos d'eficiència en sistemes de polvorització fixos en fruiters

L'empresa Syngenta ha realitzat, a través de la UMA, assajos per avaluar l'eficiència en aplicacions de plaguicides en fruiteres amb sistemes fixos mitjançant aspersores. L'objectiu d'aquests assajos va ser estudiar la deposició i el recobriment de producte quan s'utilitza aquesta tècnica en diferents estadíos de la vegetació i contrastar aquest sistema enfront dels mètodes tradicionals per als tractaments, com els atomitzadors.

foto14.png


Anàlisi del tamany de gota i estudi de la deriva potencial  

En col·laboració amb el Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari de la Universidad de Torino, es va fer una anàlisi de la grandària de gota en diferents sortides d'aire utilitzades en equips pneumàtics. També s'ha treballat en el desenvolupament d'una metodologia per a l'estimació de la deriva potencial en atomitzadors i equips amb barres, amb l'ajuda de Hardi i Pulverizadores Fede

foto15.png

 

Millora de les tècniques d'aplicació de fertilitzants orgànics

La gestió i aplicació correcta de les dejeccions ramaderes ha sigut un altra de les línies d'activitat del grup. Es van fer convenis de col·laboració amb GESFER, el Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya, derivant en el desenvolupament d'aplicacions com APLIPUR o APLIFEM, eines d'ajuda a la regulació de cisternes de purí i remolcs distribuïdors de fem, respectivament.