Comparteix:

Curs d'inspectors 2018

La inspecció periòdica obligatòria dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris està inclosa a la Directiva 2009/128/CE per la qual s'estableix el marc d'actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

Des del 2011 s'imparteix el ja tradicional curs de formació de tècnics i inspectors de les estacions ITEAF (Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris). Al maig de 2018 es va impartir un curs especial, titulat "Curs de especializacion en tecnologiad'aplicació de fitosanitaris: inspecció tècnica (ISO 16122) i requisits per a equips nous (ISO 16119)", dirigits a tècnics de Xile en col·laboració amb el INIA. Per al curs es va comptar amb la col·laboració activa de LechlerAams-SalvaraniPulverizadores Fede i la Escuela Politécnica Superior de Huesca.