Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Formació

Formació i transferència

La formació i la transferència de coneixements a la societat són els altres dos pilars fonamentals, a més de la recerca, sobre els quals s'assenta l'activitat de la UMA. Els esforços s'han centrat principalment en el calibratge d'equips i en la difusió de les Bones Pràctiques Agrícoles durant la gestió dels tractaments fitosanitaris, amb especial atenció al medi ambient. En aquest sentit, la UMA té experiència dilatada des de fa anys, oferint cursos i conferències per tota la geografia espanyola. A més, la UMA està present en diferents projectes de formació i transferència d'àmbit nacional i internacional:

 • INNOSETA. La UMA lidera el projecte de transferència europeu Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the Mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation Systems. El principal objectiu és establir una xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre la protecció de cultius i l'ús sostenible de plaguicides.

 • LIFE Perfect. L'objectiu del projecte europeu concedit al consorci, en el qual participa la UMA, és la disminució dels risc de les aplicacions de plaguicides en vinyers i cítrics per a les persones i l'entorn natural. El treball consisteix a transferir als agents del sector agrari involucrats diversos mètodes per a la reducció de la contaminació que generen els tractaments.

 • Erasmus+ AgrICT. Aquest programa europeu, en el qual la UMA és el coordinador principal, té com a objectiu el desenvolupament d'un programa de capacitació per millorar l'ús d'eines Tics en la implementació de l'agricultura de precisió. Està orientat a professionals del camp i estudiants recentment graduats. Compte també amb el suport de la Fundació del Col·legi d'Enginyers Agrònoms del Llevant, així com de diverses institucions europees.

 • TOPPS. El projecte TOPPS és una iniciativa d'àmbit europeu, que va nàixer al 2005, centrat en l'aplicació de les "Bones Pràctiques Agrícoles" per a l'ús i aplicació de productes fitosanitaris, contribuint a la reducció del risc de contaminació de les aigües. Està finançat per la ECPA (European Crop Protection Association, representant de la indústria europea de productes fitosanitaris) amb suport de les institucions públiques.

 • BTSF. Es un projecte de formació de la Comissió Europea, coordinat per el centre tecnològic AINIA, mitjançant la formació de les activitats de capacitació a tècnics dels Estats membre de la UE en matèria d'inspecció i calibratge dels equips de plaguicides per a ús professional, com a iniciativa per millorar la protecció en la innocuïtat dels aliments. La UMA col·labora activament en la realització d'aquests cursos.

 • Cursos de formació. La UMA ofereix cursos de formació i transferència als agricultors. En aquest sentit, la UMA té un conveni de col·laboració amb Syngenta i Bayer per a la realització de cursos a nivell estatal. L'objectiu és el correcte calibratge dels equips polvoritzadors en diferents tipus de cultius perquè treballi amb el volum correcte d'aplicació. D'aquesta manera es redueixen tant els costos per a l'agricultor, en matèria de producte, com a riscos innecessaris per a l'operari i el medi ambient.

 • Cursos d'especialització. Aquests cursos formen part del conveni entre la UMA i Syngenta. Consisteixen en cursos més desenvolupats que els de formació i que estan orientats principalment a tècnics de cooperatives i treballadors públics. Aquests cursos abasten tots els aspectes clau de la polvorització, des del tipus només de boca fins a la legislació actual, passant per diverses demostracions pràctiques de calibratge de diferents equips. A l'abril de 2018 es va celebrar la V edició a Ciudad Real.

 • Cursos d'inspectors. D'acord la formació addicional exigible establerta en l'Article 8 del RD 1702/2011 per exercir adequadament les responsabilitats i funcions del Director Tècnic o d'inspector de les ITEAF, el Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, a través de la UMA, organitza des de l'any 2011 cursos de formació d’inspectors i tècnics. Aquest any s'ha impartit un curs especial per a tècnics amb col·laboració del centre xilè INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) en col·laboració amb empreses e institucions acadèmiques.

 • Cursos per a fabricants. La UMA també ofereix cursos orientats a tècnics i responsables de les empreses fabricadores d'equips pulverizadores. Aquests cursos inclouen formació en matèria de directives europees, normes ISO sobre el disseny i manteniment dels equips polvoritzadors, mètodes de determinació del volum o el calibratge de l'aire en atomitzadors.

 • Cursos en altres països. També es realitzen cursos fora d'Espanya, com a Perú en 2017 o Itàlia en 2018, per parlar de Bones Pràctiques Agrícoles, mètodes de caracterització de cultiu, ajust del volum i reducció de deriva durant els tractaments fitosanitaris.

 • LIFE FitovidÉs un projecte LIFE, finalitzat al setembre del 2017, liderat per Neiker Tecnalia i altres institucions basques. L'objectiu es demostrar l'impacte mediambiental de la reducció del nombre d'aplicacions de productes fitosanitaris en el control de plagues en vinya. La funció de la UMA era exposar la necessitat i raons d'interès de la inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris, incloent demostracions de camp.