Comparteix:

Projecte NOVATERRA

Noves estratègies integrades per reduir l’ús i l’impacte dels pesticides, cap a vinyes i oliveres mediterranis sostenibles

Entitat finançadora: Programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020  

Període:  De 1/10/2020 a 30/9/2024 

Coordinador del projecte: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

NOVATERRA desenvolupa un conjunt d'estratègies noves, integradores i sostenibles, tècnica i econòmicament viables, resultat de tres enfocaments diferents: a) Desenvolupament de noves combinacions de productes alternatius (no sintetitzats) i tècniques de control biològic per a la protecció dels cultius, b) optimització de l'aplicació i la dosificació dels productes fitosanitaris mitjançant tecnologies de "Agricultura Intel·ligent", c) Reducció de la presència de plagues i malalties mitjançant l'ús de noves estratègies de "Gestió de l'Sòl".

Pàgina web del projecte