Projecte LIFE PERFECT

Pesticide Reduction using Friendly and Environmentally Controlled Technologies

Entitat finançadoraLIFE Environment and Resource Efficiency project applicationLIFE 17 ENV/ES000205   

Període:  De 1/9/2018 a 31/08/2022   

Coordinador del projecte: Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)

L'objectiu general d'aquest projecte és demostrar que és possible reduir la contaminació ambiental per pesticides i els seus metabòlits associats en l'aire, mitjançant eines d'ajust de l'volum de brou òptim (OVRA) i tecnologies per a la reducció de la deriva (SDRT), disminuint el risc per a la fauna, la flora i els éssers humans. Al seu torn busca desenvolupar una nova tecnologia ultraràpida, sensible i d'alta resolució temporal per a l'anàlisi de pesticides, avaluant la seva aplicació des d'un punt de vista de salut humana i en condicions agrícoles reals.

La UMA és part de l'consorci format per l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), la Fundació Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM), la Fundació per a l'Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, la Università di Torino, l'Institut français de li vigne et du vin (IVF), i la Societat Europea d'Anàlisi Diferencial de Mobilitat (SEADM)..

Pàgina web del projecte