Comparteix:

Projecte TOPPS

Protecció de l'aigua de fonts difuses

Entitat finançadora: Associació Europea per a la Protecció dels Cultius (ECPA).   

El projecte TOPPS-PROWADIS és la continuació del projecte TOPPS iniciado el 2005 a raíz d’un projecte LIFE i que tenia com a objectiu reduir la contaminació de les aigües per fonts de contaminació puntual. A partir de l’any 2011, TOPPS-PROWADIS està enfocat a establir un sistema pràctic i eficient per prevenir la contaminació d’aigües superficials per fuents difusos (derivada i erosió / escorrentia).Des del primer moment, aquest projecte compte amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya a través de la UMA, focalitzada en la difusió de les Bones Pràctiques per a la reducció de la deriva durant els tractaments.

Pàgina web del projecte en castellà i anglès