Comparteix:

Projecte OPTIMA

Gestió integrada de plagues optimitzada per detectar i controlar amb precisió malalties de plantes en cultius perennes i hortalisses de camp obert

Entitat finançadora: Programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 

Referència: No. 773718 

Període:  De 1/9/2018 a 31/12/2021 

Coordinador del projecte: Agricultural University of Athens (AUA) 

Durant el projecte OPTIMA es desenvoluparà un marc de GIP respectuós amb el medi ambient per vinyes, pomeres i pastanagues, proporcionant un enfocament holístic integrat que inclou tots els aspectes crítics relacionats amb el maneig integrat de malalties, com ara: l'ús de nous bio plaguicides, models de predicció de malalties, sistemes espectrals de detecció precoç de malalties i tècniques de polvorització de precisió.

Pàgina web del projecte