Projecte INNOSETA


Acceleració de pràctiques innovadores en matèria de polvorització, formació i assessorament en l'agricultura europea mitjançant la mobilització de sistemes d'innovació i coneixement agrícola

Entitat finançadora: Programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 sota l'acord de subvenció No. 773864. 

Període:  De 1/05/2018 a 30/10/2021 

Coordinador del projecte: UMA-UPC 

INNOSETA és un projecte internacional de 15 socis centrat en les tecnologies d'aplicació de fitosanitaris. L'objectiu principal és establir una xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre tecnologies d'aplicació, formació i assessorament per contribuir a eliminar la bretxa que hi ha entre la innovació i la investigació i el sector: Apropar la ciència a camp.

Pàgina web del projecte